O nas

Szanowni Państwo,

Nasza firma istnieje od 1995 r. Pierwszą i wtedy jedyną grupą produktów były nesesery
i pojemniki do transportu przedmiotów wartościowych, dokumentów niejawnych, oraz gotówki.

W 1996 r włączyliśmy do oferty usługi technicznej ochrony mienia: projektowanie, wykonawstwo i serwisowanie systemów alarmowych, kontroli dostępu i nadzoru wideo.
W 1999 do naszej oferty włączyliśmy usługi związane z techniczną ochroną informacji. Rok później – dystrybucję kamizelek i hełmów kuloodpornych.

W 2022 r firm przekształciła się z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przez te ponad 25 lat istnienia na rynku w każdej z w/w dziedzin obsłużyliśmy setki klientów: urzędów centralnych, instytucji państwowych, jednostek samorządu, korporacji, firm krajowych i zagranicznych. Występowaliśmy w roli podwykonawców „ wielkich graczy rynkowych”, ale też kilkanaście razy byliśmy generalnym wykonawcą potężnych inwestycji.

Nasi klienci poznali nas jako wykonawców, którzy dotrzymują terminów, nie podnoszą cen
w trakcie wykonywania zlecenia, służą klientom radą bez forsowania drogich i nadmiarowych rozwiązań technologicznych.

Nasze usługi świadczymy rzetelnie, zawsze według zasad sztuki i w oparciu o wiedzę
i doświadczenie naszych wysoko kwalifikowanych pracowników. W codziennej pracy posługujemy się wewnętrznym systemem jakości powstałym w oparciu o zalecenia ISO PN-EN 9001/2001 oraz AQAP 110:1995

Nie aspirujemy do bycia najtańszymi na rynku. Jednak nasi klienci i partnerzy biznesowi cenią jakość naszej pracy, funkcjonalność i niezawodność proponowanych rozwiązań zawsze odpowiadającą realnym potrzebom naszych klientów. Często – realizowaną z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Od zawsze aktywnie przeciwdziałamy korupcji, nie zatrudniamy dzieci i młodocianych, unikamy jakichkolwiek połączeń ze światem przestępczym. Ścisłe przestrzegamy praw pracowniczych, zapewniamy równe szanse rozwoju zawodowego wszystkim pracownikom, bez względu na płeć, kolor skóry, narodowość, wyznanie i wiek.